Paletizare - ambalare

Ambalarea sticlelor integrează utilaje folosite pentru industria alimentară, iar celula include un robot Kawasaki FD50N. Robotul foloseşte un gripper pneumatic cu posibilitatea de a prelua 12 sticle simultan. Produsele sunt transportate în spaţiul de lucru al robotului, folosind un conveior cu bandă şi sunt oprite la punct fix prin intermediul unui cilindru pneumatic. Separarea grupurilor de 12 sticle se face prin intermediul unui cilindru pneumatic.

Manipulare robotizată

Roboţii se pot utiliza în cele mai variate domenii de activitate unde manipularea diverselor piese şi produse nu poate fi realizată manual sau nu poate fi asigurată în condiţii de eficientă şi siguranţă corespunzătoare. Manipularea robotizată rezolvă de cele mai multe ori acest tip de probleme atât în industria alimentară, farmaceutică cât şi în cea a maselor plastice, a materialelor de construcţie sau în aplicaţii de logistică.

Manipulare robotizată

Roboţii se pot utiliza în cele mai variate domenii de activitate unde manipularea diverselor piese şi produse nu poate fi realizată manual sau nu poate fi asigurată în condiţii de eficientă şi siguranţă corespunzătoare. Manipularea robotizată rezolvă de cele mai multe ori acest tip de probleme atât în industria alimentară, farmaceutică cât şi în cea a maselor plastice, a materialelor de construcţie sau în aplicaţii de logistică.

Turnare sub presiune

În cazul aplicaţiilor din domeniul turnătoriilor utilizarea roboţilor industriali s-a impus pe măsură ce ritmul de lucru a crescut precum şi datorită condiţiilor dure de lucru la care sunt supuşi operatorii umani. În aplicaţiile de turnare sub presiune roboţii sunt utilizaţi atât pentru manipularea pieselor cât şi pentru asigurarea ungerii matriţelor sau introducerea de miezuri sau ranforsări înainte de turnare.

Control video

Aplicaţia de control video reprezintă procedeul prin care se realizează inspecţia vizuală a piesei. Prin această inspecţie video se pot depista defecte pe suprafaţă a pieselor,

Control video

Aplicaţia de control video reprezintă procedeul prin care se realizează inspecţia vizuală a piesei. Prin această inspecţie video se pot depista defecte pe suprafaţă a pieselor,

Sudură

Pentru acest tip de suduri tip MIG/MAG/WIG se folosesc roboţi cu 6 axe, combinate cu axe suplimentare localizate pe poziţionatoare de piese, comandate toate de acelaşi controller astfel încât să se obţină traiectorii complexe de mişcare ce favorizează poziţionarea optimă din punct de vedere al procedeului de sudură corespunzător. În anumite situaţii, când tipologia de piese o impune sunt folosiţi o serie de senzori tactili, de urmărire a arcului sau laser ce măresc acurateţea şi calitatea sudurii precum şi viteză de sudare. Sudura în puncte poate fi realizată prin procedeul clasic cu rezistenţă electrică şi cleşti cu acţionare pneumatică sau prin procedeul de frecare utilizând în acest scop un echipament special conceput şi dezvoltat de Kawasaki Heavy Industries denumit FSJ (Friction Spot Joining) .

Solicită o ofertă chiar acum!

Contact